Interesująca prelekcja i zwiedzanie Kujawskiej Izby w Strzelnie

 

15 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00  w Szkole Podstawowej im. A .A. Michelsona w Strzelnie uczestniczyliśmy w ciekawej prelekcji wygłoszonej przez historyka – regionalistę , pana  Jacka Secha.

 

            Pan Sech pełni funkcję prezesa Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego  w Strzelnie, a jego wielką pasją jest zbieranie dokumentów i historycznych pamiątek z naszego  regionu . Jak  zaznaczył, jego zainteresowanie podziela żona, wspierająca go i pomagająca we wszystkich przedsięwzięciach.

           Pierwsza wystawa, zatytułowana „ Sto lat radia” została zorganizowana w 1996r.w klasie 46 szkoły. Następne to: wystawa kalendarzy -2000r.,”Powtórka z PRL” - 2001r.” Wspomnienia z PRL” - 2001r. w KSM w Inowrocławiu, „80 lat Polskiego Radia oraz 70 lat radia na Pomorzu i Kujawach”-2005r. w MGOKiR w Strzelnie, „Korespondencja  J.W. Szulczewskiego”-2007r. w Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. Ważnym wydarzeniem było ufundowanie  przez państwa Sechów figury św. Wawrzyńca w Linówcu, na miejscu skradzionej w 1998r. rzeźby z XVIII wieku.

        Gromadzone eksponaty doczekały się stałego pomieszczenia w Izbie Kujawskiej im. Jerzego Wojciecha Szulczewskiego.

Kronika Izby Kujawskiej

im. Jerzego Wojciecha Szulczewskiego

 III .2003 – udział w wystawie „Dzieje prasy w Strzelnie”.

9.XI.2004 – dyplom uznania od Zarządu TMMS „za utworzenie Izby…”

14.V.2005 – otwarcie poszerzonej, dwuizbowej ekspozycji; gminny Konkurs Wiedzy o patronie izby, Jerzym Wojciechu Szulczewskim.

8.VI.2005 – powołanie Klubu Opiekunów Muzeów Regionalnych „Kustosz”.

3-4.II.2007 – udział w warsztatach edukacji regionalnej we Wronowach.

28.III.2007 – objęcie Izby Kujawskiej patronatem Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz otwarcie wystawy „Korespondencja Jerzego Wojciecha Szulczewskiego” w siedzibie izby.

4.III.2007 – w Stodołach otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego Krystyny Lisieckiej, stałej współpracowniczki Izby Kujawskiej.

VI–IX.2007 – prezentacja  eksponatów izby w Ośrodku Kultury Ottona i Bolesława w Strzelnie.

X–XI.2007 – wystawa w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, poświęcona życiu i twórczości J. W. Szulczewskiego, przygotowana we współpracy izby i muzeum; eksponaty pochodziły ze zbiorów izby oraz rodziny J. W. Szulczewskiego – wnuków – Hanny Tamulewicz i Mariusza Peruckiego oraz bratanka – dr. hab. Michała Szulczewskiego.

2007 – otwarcie wystawy „Strzeleńska społeczność żydowska”, połączone z wizytą Moniki Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Alicji Kobus, przewodniczącej Poznańskiej Gminy Żydowskiej.

2009 - Rok Jerzego Wojciecha Szulczewskiego, uchwalony przez Radę Miejską Strzelna.

13.IX.2009 – spotkanie mieszkańców Strzelna  i Jezior Wielkich – członków PTH, PTTK oraz przedstawicieli władz samorządowych z rodziną Jerzego Wojciecha Szulczewskiego i przedstawicielami władz Puszczykowa na cmentarzu puszczykowskim, przy grobie J. W. Szulczewskiego.

26.III.2010 – udział w gminnym pokazie stołów wielkanocnych w MGOKiR w Strzelnie.

23.IV.2010 – odsłonięcie, wykonanej przez J. Harasimowicza, tablicy pamiątkowej, przedstawiającej J. W. Szulczewskiego, w Ciencisku.

28.X.2010 – podziękowania dla Izby Kujawskiej „za wysiłek i zaangażowanie na rzecz naszej Małej Ojczyzny”, złożone przez władze samorządowe Strzelna.

 26.III.2011 – Pierwsze miejsce Marty Rawskiej w kategorii folklorystyka i etnografia konkursu regionalnego „Kujawy – „Mnie ta ziemia od innych droższa”.

1.VI .2011 – prezentacja części zbiorów izby w Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie.

16.VI.2011 – inauguracja nowej wersji ekspozycji w powiększonej do trzech pomieszczeń Izbie Kujawskiej, połączona z  wizytą młodzieży z Estonii i gimnazjum w Strzelnie.

1.X.2011 – inauguracja wystawy „Nasza Szkoła”, dla uczczenia jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie.

X – XI. 2011 – wystawa „Ulryk von Wilamowitz-Moellendorff i jego rodzina”.

10.XI.2011 – uroczyste przeniesienie tablicy J. W. Szulczewskiego do Domu Strażaka w Ciencisku.

XII.2011 – wystawa „10 lat Izby Kujawskiej im. J. W. Szulczewskiego”.

27.III.2012 – zwiedzanie wystawy, poświęconej U. von Wilamowitz- Moellendorffowi, przez naukowców z Poznania i Berlina.

        Dzisiaj Izba Kujawska nie mieści już wszystkich zbiorów, dlatego też pan Sech zabiega o znalezienie pomieszczenia i utworzenie regionalnego muzeum, aby zgromadzone eksponaty i pamiątki znalazły godne miejsce  i były poglądową lekcją historii dla młodego pokolenia. Członkowie PTTK  przyłączają się do tej inicjatywy i wspólnie apelujemy do władz samorządowych , aby poważnie  potraktowały  starania o zachowanie dziedzictwa naszego regionu.

      Z zainteresowaniem  zwiedziliśmy Izbę  i wyrażamy wielkie uznanie dla pasji i działań pana Jacka Secha.

      Na pamiątkę, każdy uczestnik zebrania otrzymał kartkę z  exlibrisem.

          

 

e-max.it: your social media marketing partner