Historia

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Historia

Oddziału  PTTK im. Antoniego Słowińskiego

S t r z e l n i e

 

              W sierpniu1956r.  Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Strzelnie zorganizowała pracowniczą wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Wycieczka  bardzo podobała się i ten fakt zainspirował niektórych uczestników marzących o podróżach do powołania w dniu 9 kwietnia 1957 r. terenowego koła PTTK w Strzelnie.

              Koło PTTK  przekształcono  w oddział i tak w 1959 r. odbył się I Walny Zjazd Oddziału PTTK w Strzelnie, którego prezesem został Antoni Słowiński.

 Do dyspozycji  oddziału został oddany  przez  Okręgowy  Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu , ośrodek  wypoczynkowo - turystyczny  w Przyjezierzu, w którym wybudowano ogólnie dostępną bazę noclegową.

              Oprócz organizowanych wycieczek  oddział zajmował się  m.in. inwentaryzacją zabytkowych obiektów  w Strzelnie i okolicach i w ich obronie interweniował u ówczesnych władz . W 1960 r. otworzono w najbardziej ruchliwym miejscu Strzelna , w pobliżu Wzgórza Św. Wojciecha  kiosk turystyczny, gdzie sprzedawano  pamiątki związane z romańskim Strzelnem, własne wydawnictwa związane z regionem oraz inne artykuły dla turystów.

             W 1963 r. utworzono Straż Ochrony Przyrody przy PTTK , która skutecznie  uratowała wiele okazów przyrodniczych  od zniszczenia.

              W roku 1978 ufundowano tablice nagrobkowe dla zasłużonego strzelnianina lekarza Jakuba Cieślewicza oraz  dla Piotra Brackiego zamordowanego przez Prusaków.

            Aktywna działalność  strzeleńskiego oddziału  PTTK  została zauważona przez Zarząd Główny PTTK  w Warszawie. Oddziałowi przekazano samochód terenowy , a Zarząd Okręgu oddał do dyspozycji samochód skoda. W 1982 r. władze wojewódzkie wyróżniły  PTTK Strzelno odznaką honorową za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego.

            Strzeleński  oddział PTTK urządzał kursy, wystawy, akademie  i uroczystości jubileuszowe; w 1968r. zorganizowano kurs przewodników, w 1974r. obchodzono  uroczystość 15-lecia ,  w 1988r. uroczystość 30-lecia, w 2012 uroczystość 55-lecia istnienia PTTK Strzelno. Do  sukcesów oddziału  PTTK przyczynił się jego pierwszy i wieloletni prezes pan Antoni Słowiński, nieprzerwanie wybierany na tę funkcję,  aż do roku 2003 tj. do chwili  śmierci . Dzięki niemu podejmowano wiele inicjatyw związanych z umiłowaniem naszego regionu.  Publikował wiele broszur i książek na temat zabytków Strzelna i okolic. Zapraszał wiele wybitnych osobistości na spotkania, odczyty i wykłady. 

             Od 2003 r.  Oddział PTTK Strzelno przyjął  nazwę  imienia  Antoniego Słowińskiego, honorując zasługi swojego prezesa .

            Po  Antonim Słowińskim  funkcje prezesa pełnili: Eugeniusz Wrzesiński, Jerzy Półrolnik  a od  kwietnia  2009 roku Zbigniew Domański.

            PTTK w Strzelnie jest animatorem życia kulturalnego miasta. Jest organizatorem wycieczek  krajoznawczo-turystycznych i rajdów rowerowych oraz wyjazdów do teatru , opery i operetki. Urządza spotkania z znaczącymi postaciami naszego regionu.

 

                                    

Antoni  Słowiński

portret wykonany przez artystę Jana Sulińskiego

 

 

Tablica pamiątkowa

wykonana przez artystę plastyka Krzysztofa Jakubika

                                                                                                 

e-max.it: your social media marketing partner